Slovensky    Magyar


Meranie dreva


Čo je to meter (palivového) dreva?
V praxi sa stretávame pri meraní dreva s niekoľkými podobnými pojmami, ktoré potrebujú bližšie vysvetlenie.

Základná jednotka dreva je 1 m3  = plnometer (Plm) (kubík dreva), predstavujúci kocku s hranou 1x1x1m úplne zaplnenú drevnou hmotou. V tejto forme (jednotke) se drevo nedodáva, pretože je to nemožné.

Častejšie sa stretávame s jednotkou priestorový meter rovnaný (Prmr), čo je priestor s rozmermi 1x1x1m, v ktorom sú vyskladané jednotlivé polená či štiepané drevo.
Jednotka, ktorú používáme na meranie dodávaného množstva palivového dreva je priestorový meter sypaný (Prms), čo je neurovnaný, voľne drevom nasypaný priestor s rozmermi 1x1x1m.


Prepočtová tabuľka