Vlastnosti drevaVýhrevnosťTvrdosťObjemová hmotnosť